BIURO NIERUCHOMOŚCI
pośrednictwo, doradztwo, kredyty
świadectwa energetyczne
Rok założenia
1999

Działka: 001/PUS/DZ:

Rodzaj: Sprzedaż
Adres: Pustków, Szczedrzyk
Cena: 165000 zł.
Cena za m. kw.: ok. 69 zł.

Opis

Do sprzedania pięknie położona działka budowlana w miejscowości Pustków obręb Szczedrzyk. Miejscowość położona jest w odległości ok. 2 km. od jeziora Turawskiego oraz 4 km. od Ozimka - drogi krajowej nr. 46 Opole - Częstochowa. Dojazd do Opola zajmuje ok. 25 min. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przeznaczona jest na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 73MN, cyt:

"§ 6

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 118MN ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciąŜliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i gospodarczej z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeŜeniem ustaleń § 26 dla obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 12MN od 14MN do 18MN, 21MN, od 23MN do 27MN, 29MN, 32MN, 34MN, 37MN, 38MN, 49MN, 50MN, 68MN, 69MN, 80MN, 81MN, 83MN, 92MN, 93MN, 98MN, 99MN i od 103MN do 106 MN.

2) realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami, z zastrzeŜeniem ustaleń zawartych w § 29,

3) lokalizację usług i rzemiosła jako usług wbudowanych w budynek mieszkalny, których uciąŜliwość ograniczy się do granicy działki,

4) minimalną powierzchnię działki budowlanej przy nowych podziałach geodezyjnych dla lokalizacji :

a) budynków wolnostojących:

- zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami od 42MN do 44MN, 51MN, 54MN, od 62MN do 64MN, od 67MN do 74MN, 77MN, 78MN, 80MN, 82MN, 84MN, 86MN, 91MN, od 93MN do 95MN - 1000 m2, przy minimalnej szerokości działki 18,0 m,

- na pozostałych terenach, nie wymienionych w lit. a - 800 m2, przy minimalnej szerokości działki 18,0 m,

b) zabudowy bliźniaczej – 400 m2, przy minimalnej szerokości działki 14,0 m,..."

Działka położona jest na terenie nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych. Istnieje możliwość podzielenia nieruchomości na min. dwie działki budowlane. Powierzchnia oraz położenie działki zapewnia intymność, a oddalenie od głównej drogi o ok. 100 m. ciszę i spokój. Do działki doprowadzona jest już woda. Działka na podstawie trapeza o wymiarach ok. 26x95(88) m. Obecnie działka jest częściowo porośnięta świerkami i brzozami (samosiejki) co nadaje jej wiele uroku, a dla amatorów otwartej przestrzeni zezwala na ich wycięcie.

DLA ZAINTERESOWANYCH
DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z BANKAMI, POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO I INWESTYCYJNEGO!!!

Kontakt:
Tomasz Puda tel. 0 501 401 230
email: nieruchomosci@kowemat.eu

AGENT PROWADZĄCY: Puda Tomasz nr licencji 11103
BIURO: P.W. KOWEMAT PUDA TOMASZ Strzelce Op.
Powierzchnia użytkowa: 2378 m. kw.
Instalacje w budynku (MEDIA): prąd, woda
Pow. działki: 2378 m. kw.
Ogrodzenie: NIE